Kyushu Information#17 (Kumamoto)

Happy Holidays Japanese Tanabata. The annual July 7. How about my yukata robe?

Mừng ngày lễ Tanabata của Nhật Bản Ngày 7 tháng 7 hàng năm #tanabata #ôngNgâubàNgâu #NgưuLangChứcNữ Ps: mọi người thấy em mặc Yukata thế nào?

Thúy Vânさんの投稿 2016年7月7日
miss-vietnam2015 Miss International 3rd Runner-UP
 
Pham Hong Thuy Van (Vietnam Delegate)