Kyushu Information#18 (Kumamoto)

Rain in Arita #3rdrunnerupmissinternational2015 #kyushu #missinternational2015

Pham Hong Thuy Vanさん(@phamhongthuyvan)が投稿した動画 –

Mưa quá mưa rồi Arita ơii!!!! Em chuẩn bị chụp hình mà mưa vầy sao em chụp đây??? #thuyvan #KhungKhungDienDien #AhHiHi Video by Tomoe Hoshino

Thúy Vânさんの投稿 2016年7月7日
miss-vietnam2015 Miss International 3rd Runner-UP
 
Pham Hong Thuy Van (Vietnam Delegate)