Kyushu Information#3 (Oita)

The first day, we went to Kyushu in the south of Japan.

Ngày đầu tiên của tụi em sẽ đến thành phố Kyushu, ở phía Nam của Nhật Bản. #DressByLeThanhHoa #LeThanhHoa #ChristianLouBoutin #missinternational2015

Thúy Vânさんの投稿 2016年7月5日
miss-vietnam2015 Miss International 3rd Runner-UP
 
Pham Hong Thuy Van (Vietnam Delegate)