นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณเข้ามาใช้บริการ ถิอว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุ้กกี้

นโยบายในเรื่องคุ้กกี้ของเราจะอธิบายให้รับรู้ถึงวิธีการที่เราใช้คุ้กกี้อย่างไร, บุคคลที่สามที่อาจเป็นหุ้นส่วนกับเรามาใช้คุ้กกี้จากบริการนี้, คุ้กกี้เกี่ยวข้องกับที่คุณเลือก และข้อมูลต่าง ๆ ในคุ้กกี้

คุกกี้คืออะไร

คุ้กกี้ คือ ข้อความชิ้นเล็ก ๆ ที่ส่งจากเว็บบราวน์เซอร์ของคุณ หรือจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม ไฟล์คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในเว็บบราวน์เซอร์ของคุณและยอมให้บริการของเราหรือบุคคลที่สามจดจำคุณ และช่วยให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในครั้งต่อไปสะดวกมากขึ้น และการให้บริการของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น

คุ้กกี้อาจเป็นได้ทั้งคุกกี้แบบถาวร หรือ คุกกี้แบบชั่วคราว

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เมื่อคุณเข้ามาใช้และเข้าถึงบริการของเรา เราอาจสร้างไฟล์คุ้กกี้จำนวนหนึ่งลงในเว็บบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้คุ้กกี้ในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: เปิดใช้งานฟังก์ชั่นให้บริการได้ถูกต้อง, ทำการวิเคราะห์, จัดเก็บการตั้งค่าของคุณ, จัดส่งโฆษณาไปถึงคุณ, รวมถึงการโฆษณาเชิงพฤติกรรม

เราใช้ทั้งคุ้กกี้ชั่วคราวและคุกกี้ถาวรในการให้บริการ และเราใช้คุ้กกี้แต่ละประเภทในการทำการให้บริการ

Tคุกกี้ของบุคคลที่สาม

นอกจากคุ้กกี้ของเราเองแล้ว เราอาจใช้คุ้กกี้ต่าง ๆ จากบุคคลที่สาม เพื่อรายงานสถิติการให้บริการ, ส่งโฆษณาผ่านทางบริการและอื่น ๆ

อะไรคือทางเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้

หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บบราวน์เซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถศึกษาวิธีการได้จากหน้าเพจให้ความช่วยเหลือจากเว็บบราวน์เซอร์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบไว้ว่าหากคุณลบหรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานบริการทั้งหมดที่เรานำเสนอได้ คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ, และเพจบางหน้าของเราอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

ที่ที่คุณสามารถหาข้อมูลคุกกี้เพิ่มเติมได้

คุณสามารถเรียนรู้คุกกี้เพิ่มเติมและเรียนรู้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ดังต่อไปนี้