ONE KYUSHU FES

one kyushu fes
วันเวลาของอีเว้นท์ :วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016
สถานที่จัดงาน :สวนสาธารณะไดยอิยาซากิเรียะคุจิโคเอ็น (ฮิโรเซ่, ตำบลฮอนโด, เมืองอะมาคุซะ, จังหวัดคุมาโมโต้)