Go around Kumamoto Castle with VRscope® (ปรับปรุง)

vr kumamoto

นำรูปทรงเรียบง่ายที่เป็นลักษณะแด่นตามแบบฉบับการออกแบบของปราสาทคุมาโมโต้มาทำเป็น HMD (VRscope®), และพัฒนา VR Application สำหรับสมาร์ทโฟนให้รู้สึกถึงความตระหง่านของปราสาทคุมาโมโต้ที่นำเอาการสร้างสร้างหอคอย 3 ชั้น 5 ชั้นเรียงรายกัน ในยุคเอโดะกลับมาให้เห็นอีกครั้ง

―――― เอาตัวเองไปสัมผัส ! “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง-ข้าศึกโจมตีไม่ล่ม ――――
มา, ไปดูกัน “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมเหล็กตึไม่แตก !
“ท่องปราสาทคุมาโมโต้ด้วย VRscope®” เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสถึง 360 องศา ได้รับรู้ถึงรอยร้าวที่ได้รับจากแผ่นดินไหวเมื่อปี 2016 (ปีเฮย์เซย์ 28) และเมื่อเริ่มงานฟื้นฟู เราจะได้เห็นความตระหง่านในยุคการสร้างปราสาทคุมาโมโต้
ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหน เหมือนตัวเราถูกดูดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในยุคกำลังสร้างปราสาทคุมาโมโต้

――― เทอร์มินอลที่ใช้งานได้ ―――
– iOS หลังวันที่ 9 สิงหาคมเป็นต้นไป
– Android 5/6 หรือในภายหลัง
อาจมีบางเทอร์มินอลที่ยังใช้งานไม่ได้ จึงแจ้งมาให้ทราบล่วงหน้า