“โครงการสร้างคิวชิวให้เป็นหนึ่งเดียว” คืออะไร?

เกาะคิวชิวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น กล่าวกันว่า คิวชิวเป็นประตูเชื่อมประเทศญี่ปุ่นกับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศในกลุ่มอาเซียน คิวชิวมีความสำคัญในด้านความสะดวกมากที่ตั้งอยู่ใกล้กับเอเชีย ที่นี่ถูกเรียกขานอีกนามหนึ่งว่า “เกาะภัตตาหาร” และเป็นดินแดนที่นักดื่มนักกินชาวญี่ปุ่นต้องไปกันให้ได้ ที่นี่มีสิ่งดึงดูดใจสไตล์ญี่ปุ่นหลายอย่างเช่น หน้าตาของอาหาร, ราคาที่เหมาะสม แต่สูงด้วยคุณภาพและบริการ, สถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์, เมืองที่กำลังเจริญเติบโต, ฯลฯ ล้วนรวมอยู่ที่คิวชิวนี้ทั้งสิ้น คิวชิวอบอวลไปด้วยเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยว เป็นที่เหมาะสำหรับมาพำนักระยะยาว, หรือเข้าอยู่อาศัย

แม้ว่าเมื่อเดือนเมษายน 2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใจกลางเกาะคิวซิว คือที่คุมาโมโต้และโออิตะ

ทันทีที่แผ่นดินไหวสิ้นสุดลง คิวชิวได้ดำเนินการฟื้นฟูเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน สิ่งปลูกสร้างถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่า เรามั่นใจว่าท่านจะได้สัมผัสกับเสน่ห์และพลังของคิวชิวด้วยประสบการณ์ของตัวท่านเอง เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของท่านจากทั่วทุกมุมโลกและเรายังคงส่งสาส์นแสดงเสน่ห์และพลังของคิวชิวออกไป ด้วยจิตมุ่งมั่น “สร้างคิวชิวให้เป็นหนึ่งเดียว” เราจึงตั้งชื่อเว็บไซต์นี้ว่า “โครงการสร้างคิวชิวให้เป็นหนึ่งเดียว” คอยส่งสาส์นแสดงเสน่ห์และพลังของคิวชิวออกไป

เชิญท่านติดตามต่อไป

 

จากทุกสมาชิกในโครงการสร้างคิวชิวให้เป็นหนึ่งเดียว

 

* โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฟื้นฟูจากรัฐบาลญี่ปุ่น

What is