บางอ้อ (ปรับปรุง)

channel9-1

เป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่จะสื่อสารอย่างเต็มที่ถึงเสน่ห์ของจังหวัดคุมาโมโต้ที่อยู่ใจกลางเกาะคิวชิว
ไปเที่ยว “เมืองคุมาโมโต้”, “อะมะคุซะ”, “ฮิโตโยชิ”, “ทามานะ” 4 แห่งนี้ในจังหวัดคุมาโมโต้ สัมผัสกับของพื้นบ้านที่มีเสน่ห์และอาหารชวนชิม !

บางอ้อ : ตะลุยถิ่นหมีน้อย คุมาโมโตะ (25 ก.ย. 2559) 1/4

บางอ้อ : ตะลุยถิ่นหมีน้อย คุมาโมโตะ (25 ก.ย. 2559) 2/4

บางอ้อ : ตะลุยถิ่นหมีน้อย คุมาโมโตะ (25 ก.ย. 2559) 3/4

บางอ้อ : ตะลุยถิ่นหมีน้อย คุมาโมโตะ (25 ก.ย. 2559) 4/4